Chemtrails, hard evidence in official reports! (Dutch and videos in English)

www.wanttoknow.nl /gezondheid/chemtrails-keihard-bewijs-in-officiele-berichten/ GuidoJ.21/11/2011Een sproeivliegtuig voor weermodificatievluchten ziet er zo van binnen uit..!

This is what a crop sprayer for weather modification flights looks like from the inside..!

Hard bewijs dat er met het weer wordt geëxperimenteerd. Wereldwijd!

Hard evidence of experimentation with the weather. Worldwide!

2011 © WantToKnow.nl/.be / Guido Jonkers

De meeste Amerikanen geloven nog steeds dat de weerpatronen 100% natuurlijk zijn en dat hun overheid geen enkele controle heeft over het weer. Maar helaas.. dat is dus helemaal niet waar..!

Wat je hieronder kunt lezen is het bewijs dat ‘weeraanpassingen’ plaatsvinden, in ieder geval boven de VS, en je kunt je afvragen waarom dat elders ook niet het geval zou zijn. Maar het meest schrikbarende is natuurlijk dat deze FEITEN nu boven tafel komen, doordat lagere overheden officiële stukken tonen, waaruit blijkt dat al sinds 2000 dit soort ingrepen plaatsvindt.

Er wordt in de MSM, mains stream media, ook helemaal niet over gesproken en als we kijken naar het commentaar dat bijvoorbeeld weermannen geven op de chemtrails, dan is dat werkelijk, ná het lezen van dit artikel zeker, bij het naïeve af.. Maar het geëxperimenteer is dus ECHT, HEEL ECHT. De bewijzen liggen zonder onder de neuzen van de Amerikaanse bevolking.

Most Americans still believe that weather patterns are 100% natural and that their government has no control whatsoever over the weather. But unfortunately .. that is not true at all..

What you can read below is evidence that “weather adjustments” are happening, at least over the US, and you may wonder why it shouldn’t be elsewhere as well. But the most shocking thing is, of course, that these FACTS are now coming out, because local governments are showing official documents, which show that these kinds of interventions have been taking place since 2000.

It is not talked about at all in the MSM, mains stream media, and if we look at the comments that, for example, weathermen give on the chemtrails, then after reading this article it is certainly naive.. But so the experiment is REAL, REAL REAL. The evidence is far from under the noses of the American people.

De verschillen tussen chemtrails en contrails. Chemical trails en condensed trails.

Betekent dit nu, dat wanneer de overheid een andere weersgesteldheid in een gebied wil oproepen’, ze dit voor elkaar krijgt? Ja, dat betekent het dus, maar de consequentie ervan is, dat de Amerikaanse overheid, mogelijk zelfs het Ministerie van Defensie, dat alles voor elkaar krijgt onder het motto van ‘landsbelang, topgeheim’, serieus met het klimaat aan rotzooien is geweest en nog doende is. Er kunnen ‘onbedoelde consequenties’ aan dit gedrag hebben gezeten, of nog zitten, want onze Aardse klimatologische processen zijn vanzelfsprekend in een natuurlijk evenwicht.. Deze consequenties zouden weleens veel dramatischer kunnen zijn dat iemand van ons zich kan voorstellen.

Ook wij schreven hier op WantToKnow regelmatig over de verdenkingen die al rezen tegen de Amerikaanse overheid vooral, op dit gebied en steevast waren er personen onder deze artikelen die ons voor samenzweringsidioten uitmaakten. Maar de waarheid is kennelijk nog veel heftiger, een waarheid die de autoriteiten niet officieel bekend maken, maar druppelsgewijs via allerlei ‘lagere overheden’ zoals dat heet, het publieke veld in laten lekken. Maar laten we je eerst even deze korte film zien, waarin het e.e.a. duidelijk in een wat groter perspectief wordt gezet.

About JW Player 6.12.4956…

Watch on youtube
5 Jan 2009 Killer Chemtrails: The Shocking Truth video made by NufffRespect

Please watch in HIGH QUALITY.
This video provides a surreal but factual summary of the chemtrail phenomenon and the effect that chemtrails are having on the environment. CONTRAILS vs CHEMTRAILS
It is important to distinguish between contrails and chemtrails. Contrails are streaks of condensed water vapor created in the air by jet airplanes at high altitudes. Contrails can exist in two forms: water droplet and ice crystal. Contrails typically become visible about a wingspans distance behind an aircraft flying at high altitude. The trail dissipates quite quickly, usually within a minute or so.
Chemtrails, on the other hand, are visible directly behind an aircraft, with little or no gap between the aircraft and the start of the trail. Chemtrails are said to vary from contrails in their length of persistence. Chemtrails do not dissipate quickly; they tend to form into mushy clouds which can block sunlight.

Some people are reporting what they describe to be unusual activity in the sky, including jets leaving trails at low altitudes, spray lines creating X’s, S’s and parallel lines, lines that slowly spread to create a canopy of haze, and reports of unusual smells, tastes, and even illness related to the trails.
Also, a reddish-brown gel, dropped from low-flying aircraft, has been observed by people in the past and was even documented on Unsolved Mysteries. Samples of this substance have been alledgedly analyzed by Margareta-Erminia Cassani and found to be teaming with biological organisms.

Other tests have shown that chemtrails contain more than 3 times the legal level of the toxic substance, barium.
Chemtrails may also be one of the primary contributory factors in the collapse of honey bee colonies worldwide. Albert Einstein clearly knew the importance of the honey bee when he said: “If the bee disappears from the surface of the earth, man would have no more than four years to live.”

There are currently three main hypothesis for the purpose of chemical spraying in the skies: weather modification, population control, and testing of biological agents on the general poplace. Even if we assume that these trails have nothing to do with eugenics or weather modification, we cannot ignore the fact that our skies are being heavily polluted with aviation fuel emissions that contribute towards a host of different health problems. As far as Im aware, jet engines run on kerosene (paraffin). Up until the 1990s, most petrol-driven road vehicles used leaded petrol, which was not only harmful to the environment, but caused asthma as well as lowering of the IQ. The tetra-ethyl (lead) found in aviation fuel and its combustion products are potent neurotoxins that have been shown in scientific research to interfere with brain development in children. Leaded petrol has now been banned for use in motor vehicles. But for some reason, this law doesnt seem to apply to aircraft.

This 5-minute video serves only as an introduction to the phenomenon of chemtrails. I encourage you to research this subject in more detail to gain a fuller picture of what chemtrails contain, their impact on the environment, and the history of aerial spraying that has taken place in many countries. A good place to start your research is: http://www.CuttingThroughTheMatrix.com The only way we can have any hope of getting to the bottom of this, and to stop our skies from being polluted, is to raise awareness of this subject. We need to get the word out to as many people as possible. Please remember to rate, comment and share this video.

Chemtrails in de media
In de media druppelt dus langzaam de informatie door, dat er op heel grote schaal met vliegtuigen wordt gesproeid. De informatie vermeldt in die gevallen dat het gaat om ‘weermodificatie’, het aanpassen van een weersgesteldheid, om het in goed Nederlands te zeggen. Deze posting bijvoorbeeld werd gedaan in de ingezonden mededelingen van een lokael krant die de ‘The Tribune’ en in de stad San Luis Obispo in California verschijnt. Deze mededeling verscheen onder de categorie ‘Wettelijke verordeningen’..! in the “Legal Notices” section

AANKONDIGING VAN VOORGENOMEN WEERMODIFICATIE PROGRAMMA
VAN HET SANT BARBARA COUNTY WATER AGENTSCHAP.

Het agentschap geeft hierbij bericht van haar intentie om een weermodificatieprogramma uit te voeren, teneinde regenval te stimuleren die ervoor kunnen zorgen dat watertekorten in de Santa Barbara County worden opgeheven. Wolken zullen worden besproeid met ZilverIodide (AgI). Hierbij zijn 2 mogelijke manieren van verspreiding van deze stof mogelijk. Vanuit de lucht en vanaf de grond.

Locaties voor deze operaties: Projectoperaties kunnen worden uitgevoerd tijdens de periode die ligt tussen 15 November en 15 April van de jaren 2011 en 2012, en de jaren erop, tot aan 2015-2016. Het verspreiden van de genoemde stof per vliegtuig, gaat gepaard met gebruik van het luchtruim boven het Santa Barbara County,delen van San Luis Obispo County evenals de Stille Oceaan, ten Weste van de Santa Barbara en San Luis Obispo Counties.
De operaties vanaf de grond zullen worden uitgevoerd vanaf de Santa Ynez Mountains, de Casmalia Hills en de San Rafael Mountains. De doelgebieden voor deze strooi-operaties zijn de waterreservaten achter de Cachuma en Gibraltar reservoirs bij de Santa Ynez River en bij het Twitchel- reservoir aan de Cuyama River.
LICENSEE: De supervisie én de uitvoering van dit project zal liggen bij een gelicenseerd weermodificatie-consultant.

Kan nu elke ‘rijke stinkerd’ in Texas een vergunning aanvragen om zijn feestje met een beetje verkoelend regenwater te besprenkelen? Maar dan wel met een vergunning voor ‘weermodificatie’..?

Kan het nóg duidelijker aangetoond worden dan dat? Het ‘Santa Barbara County wateragentschap, vertelt de wereld dus even dat het plannen heeft om een ‘weer modificatie programma’ uit te gaan voeren, en vertelt even –bijna letterlijk tussen de regels door- preciés hoe men dit wil gaan doen..!

En als je denkt dat dit iets nieuws is, dan heb je het bij het verkeerde end. Deze ‘weer modificatie programma’s’ worden al jaren in Texas uitgevoerd. Kijk eens naar deze (vertaalde) tekst, die afkomstig is van de website van  Texas Department of Licensing and Regulation

Op dit moment, worden er wolkengenererende operaties uitgevoerd in Texas, die bedoelt zijn om de regenval te doen toenemen, over een oppervlakte van 125.000 vierkante kilometer, ongeveer één vijfde van de landoppervlak van deze staat. Op basis van de uitvoering van de Texas Weather Modification Act (van kracht geworden door Texas Wetgevende macht in 1967), geeft TDLR (dus het Texas Department of Licensing and Regulation) vergunningen en licenties af voor deze weermodificatieprogramma’s.
Veel van deze programma’s worden al sinds 2000 uitgevoerd. Bij deze projecten wordt gebruik gemaakt van speciale vliegtuigen en uiterst moderne weerradarsystemen, die worden bediend door uitermate vaardige meteorologen, op bases in de buurt van Amarillo, Plains, Pecos, San Angelo, and Pleasanton.

Is er nog iemand die nog skeptisch wil doen over wat hier staat..? Volgens de overheid in Texas, zijn deze weermodificatieprogramma’s dus al aan de gang sinds het jaar 2000..!  Mocht je familie hebben in Texas, die het weer niet zo heel bijzonder vindt, laat ze gouverneur Rick Perry de schuld geven..!

Er bleek niets ‘natuurlijk’ aan het prachtige weer dat was geschapen om de Nationale Parade in Beijing in het zonnetje te zetten..

Wereldwijd!
Weer-modificatie-projecten zijn over de hele wereld aan de gang, en niet alleen in de VS, kijk maar eens naar dit artikel van een paar jaar geleden uit de  Guardian, waarin melding wordt gemaakt van mammoet-weerprojecten die plaatsvinden in China.

“De Chinese luchtmacht heeft geclaimd dat het de grootste weermodificatie operatie heeft uitgevoerd in de historie van het land. De luchtmacht slaagde erin om een stralende zon te laten schijnen op Tiananmen Square, door de lucht van bewolking te ontdoen, net voordat de Dag van de Natie-parade zou gaan lopen.  

Ik schrijf dit bericht onder een prachtige, azuurblauwe lucht. In plaats van de grijze, saaie mist die ik de laatste jaren gewend ben in Beijing; het licht is zó scherp dat ik er niet in kan kijken. De transformatie is zo dramátsich, dat het gewoon éng is. Toen ik gisteren in de stad aankwam, bleek de stad gehuld te zijn, in een soort dikke smog.”

En een artikel dat werd gepost op Arabianbusiness.com spreekt over een uitzonderlijk weermodificatieproject dat gesponsord is door de overheid van Abu Dhabi….

“Wetenschappers die samenwerken met de overheid van Abu Dhabi zijn erin geslaagd meer dan 50 regenstormen op te wekken in Juli en Augustus 2010, tijdens een zomerpiek in de Arabische emiraten. Deze regens zijn een onderdeel van een GEHEIM US$11 miljoen kostend project, waarvan gerapporteerd wordt dat het onder leiding staat van HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, de president van de UAE (verenigde Arabische Emiraten), dat ionisatiemateriaal heeft gebruikt om deze stormen op te wekken, aldus UK’s Sunday Times.

Het is overigens de eerste keer dat dit team erin is geslaagd om via menselijke manipulatie, regen te produceren vanuit een hemel die normaal gesproken onbewolkt zou zijn. Volgens het rapport gebruiken de wetenschappers groter ionisatie-apparatuur, die de vorm van lampenkappen hebben, om velden te genereren van negatief geladen deeltjes. Hierdoor worden wolkenformaties gecreëerd, die tot regenbuiten leiden.

In de loop van 122 dagen van de zomermaanden werden de zenders 74 keer ingeschakeld, toen de atmosferische vochtigheidsgraad een noodzakelijk niveau van 30% of hoger bereikte. In die tijd werd er regenval gemeten tijdens 52 momenten in Al Ain, dáár waar het weerbericht geen enkele regenval noch bewolking van betekenis had voorspeld.”

Begin je het grotere plaatje te zien..?
Helaas hebben we nog geen idee wat de bij-effecten van deze ‘’weermodificatieprojecten’ zullen zijn. En inderdaad leren we nu hoe we het weer kunnen manipuleren, maar datzelfde weer lijkt met de maand instabieler te worden.. Het afgelopen jaar zijn we wereldwijd onaangenaam verrast geworden door een ongelooflijke hoeveelheid heftige natuurrampen. En bijna elk gebied in de VS is hierdoor geraakt.

Het lijkt er dus op dat we helemaal niet dichtbij een controle over het weer zijn.. Feitelijk kan het weleens zo zijn, dat we er meer een zootje van maken, dan dat we ‘controle uitoefenen’..! Maar onze autoriteiten gaan gewoon door met ‘Godje spelen’..

Een van de andere mogelijkheden om het weer te beïnvloeden is het HAARP-project, dat speciale frequentie-golven door de dampkring laat ‘stuiteren’.. HAARP zou in staat zijn om zelfs aardbevingen te triggeren. (klik voor artikel over HAARP)

Want ook jij, en zeker WantToKnow-lezers, zullen van tijd tot tijd bijzonder onaangenaam verrast geweest zijn, door de lange witte lijnen die in de hemel worden getrokken door vliegtuigen, lijnen die er uren en uren blijven hangen..

Chemtrails
Je weet het: deze lijnen staan bekend als ‘chemtrails’, een verschijnsel waarover niemand van onze politicie over wil spreken, en ook figuren uit de mainstream media weigeren om hier dieper op in te gaan. Maar wat moeten we dan? Het feit negeren dat deze bizarre condenstrepen-die-geen-condensstrepen-zijn, in de lucht hangen..? Iedereen kan toch de vliegtuigen zien die deze strepen maken, en iedereen ziet toch dat ze er zo lang blijven hangen..?

Dit fenomeen vindt plaats over de hele wereld en aangenomen wordt dat er een soort van massaal geo-engineering project plaatsvindt, wereldwijd! Kijk naar de volgende, Nederlands ondertitelde film over deze ‘chemtrails’.  Zoals je zult zien, is het fabeltje dan ook meteen uit de wereld, dat deze strepen zouden bestaan uit condensstrepen van de verbrandde vliegtuigbrandstof. Deze strepen lossen in enkele minuten geheel op in hun omgeving en zijn dan niet meer waar te nemen vanaf de Aarde.

Maar dan ben je er niet, dat is pas het begin.. Want deze chemtrails blijken ook een volledig ander karakter te hebben..!!

* * *

What in the World are they spraying..?!

Een voorwoord van de filmmaker, Michael J. Murphy

“Wat zou jouw reactie zijn, als je werd verteld dat er vliegtuigen zijn, die regelmatig giftige stoffen in het luchtruim boven alle belangrijke regio’s in de wereld sproeien? Maar dat is toch wat een protestgroep beweerde, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de AAAS, de American Association for the Advancement of Science. Deze werd afgelopen Februari gehouden in de Amerikaanse stad San Diego.

Binnen in het congresgebouw was er echter sprake van een totaal ander verhaal.. De wetenschappers die dáár bijeen waren, spraken over de kansen om verschillende ‘Geo-engineering’-acties over de hele wereld te houden, die uitgevoerd zouden moeten worden onder het mom van het oplossen van het door de mens gecreëerde probleem van het‘broeikaseffect’, door het sproeien van aluminium- en andere vluchtige deeltjes in onze atmosfeer, om het zonlicht af te schermen..

Toen deze wetenschappers werd gevraagd naar hun inschattingen betreffende reeds bestaande spray-programma’s, kwam hun reactie erop neer dat er op dit moment nog geen programma’s op dit gebied werden uitgevoerd. Misschien ben je nu in verwarring gebracht?

Want waarom zouden demonstranten buiten het gebouw beweren dat er wereldwijde spray-programma’s worden uitgevoerd, terwijl de wetenschappers ín het gebouw aan het praten zijn over het implementeren van dit soort programma’s..? Zou het kunnen zijn dat een van beide groepen om de tuin wordt geleid..?”

About JW Player 6.12.4956…

Watch on youtube

What In The World Are They Spraying? – Full Length

66,486 views 29 Aug 2011
The Chemtrail/Geo-Engineering Coverup Revealed.
By now everyone has seen crisscrossing streaks of white clouds trailing behind jet aircraft, stretching from horizon to horizon, eventually turning the sky into a murky haze. Our innate intelligence tells us these are not mere vapor trails from jet engines, but no one yet has probed the questions: who is doing this and why.
With the release of this video, all of that has changed. Here is the story of a rapidly developing industry called geo-engineering, driven by scientists, corporations, and governments intent on changing global climate, controlling the weather, and altering the chemical composition of soil and water – all supposedly for the betterment of mankind.
Although officials insist that these programs are only in the discussion phase, evidence is abundant that they have been underway since about 1990 – and the effect has been devastating to crops, wildlife, and human health. We are being sprayed with toxic substances without our consent and, to add insult to injury, they are lying to us about it. Do not watch this documentary if you have high blood pressure.